δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοPolymer networks for solid phase extraction (EN)

Konstantakopoulos, IC (EN)
Andreopoulos, AG (EN)

N/A (EN)

Macronet polystyrene (PS) and styrene-ethylene/butylene-styrene triblock copolymer (SEBS) were tested in respect to the sorption of traces of toluene, carbon tetrachloride and 1,2 dichloroethane in water. The studied networks were prepared by a previously developed post-polymerization crosslinking method. The uptake experiments showed a significant sorption efficiency for macronet SEBS especially in the case of carbon tetrachloride. Macronet PS exhibited only a low ability in the sorption of toluene. (EN)

journalArticle

Solid phase extraction (EN)
Carbon tetrachloride (EN)
Toluene (EN)
Polymerization (EN)
Crosslinking (EN)
Block copolymers (EN)
Sorption (EN)
Triblock copolymer (EN)
Polystyrenes (EN)
Polymer networks (EN)
Solid Phase Extraction (EN)
Dichloroethane (EN)
Extraction (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EL)
National Technical University of Athens (EN)

Journal of Macromolecular Science - Pure and Applied Chemistry (EN)

1997


MARCEL DEKKER INC (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.