δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοRecycling of polypropylene-based composites (EN)

Poulakis, JG (EN)
Papaspyrides, CD (EN)
Varelidis, PC (EN)

N/A (EN)

The potential of recycling polypropylene-based composites by means of a dissolution process was investigated. The composites were dissolved in an appropriate solvent, and subsequently the polymer solution, containing the fibers in suspension, was filtrated for recovery of the reinforcing agent and of the polymer matrix. Different amounts of hot solvent were employed for washing during filtration, to vary the polymer content remaining on the fibers. The recycled fibers were incorporated in the same polymer matrix, but of virgin quality. The results on the tensile and impact performance of these second generation composites were compared to those of the base material containing unused fibers. It becomes evident that a significant increase of the tensile modulus and strength occurs as the polymer phase deposited on the fibers increases. However, it appears that this interphase alteration has a negative effect on the Izod impact strength. The overall behavior is discussed in terms of fiber dispersion aspects and fiber/matrix adhesion. (C) 1997 John Wiley & Sons, Inc. (EN)

journalArticle

Nonmetallic matrix composites (EN)
Elastic moduli (EN)
Solvents (EN)
Filtration (EN)
Polypropylenes (EN)
Agents (EN)
Fiber reinforced plastics (EN)
Izod impact strength (EN)
Adhesion (EN)
Composition effects (EN)
Dissolution (EN)
Tensile strength (EN)
Fracture toughness (EN)
Base Composition (EN)
Polypropylene (EN)
Recycling (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EL)
National Technical University of Athens (EN)

Advances in Polymer Technology (EN)

1997


JOHN WILEY & SONS INC (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.