δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοCoupled wellbore erosion and stability analysis (EN)

Papanastasiou, P (EN)
Stavropoulou, M (EN)
Vardoulakis, I (EN)

N/A (EN)

This paper extends earlier work on sand erosion and presents an attempt to couple sand erosion to mechanical damage of rock around a wellbore. Porosity which evolves in time and space as surface erosion progresses, is chosen as the coupling parameter. Both rock elasticity and strength (cohesion) are assumed to depend on porosity in such a way that the material becomes weaker with increasing porosity. The mathematical model, consists of erosion equations, mixture flow equations and stress equilibrium equations, is solved numerically by Galerkin finite element method. Numerical results suggest that erosion, resulting in sand production, is high close to the free surface. Erosion is accompanied by changes in porosity and a significant permeability increase. Erosion in the vicinity of the wellbore induces alterations in the mechanical behaviour of the medium. Weakening of rock stiffness leads to severe alteration of both effective stresses and pore pressure near the cavity. Since cohesion decreases with increasing porosity, one can also identify the time instant at which rock mechanical failure starts.This paper extends earlier work on sand erosion and presents an attempt couple sand erosion to mechanical damage of rock around a wellbore. Porosity which evolves m time and space as surface erosion progresses, is chosen as the coupling parameter. Both rock elasticity and strength (cohesion) are assumed to depend on porosity in such a way that the material becomes weaker with increasing porosity. The mathematical model, consists of erosion equations, mixture flow equations and stress equilibrium equations, is solved numerically by Galerkin finite element method. Numerical results suggest that erosion, resulting in sand production, is high close to the free surface. Erosion is accompanied by changes in porosity and a significant permeability increase. Erosion in the vicinity of the wellbore induces alterations in the mechanical behaviour of the medium. Weakening of rock stiffness leads to severe alteration of both effective stresses and pore pressure near the cavity. Since cohesion decreases with increasing porosity, one can also identify the time instant at which rock mechanical failure starts. (EN)

journalArticle

Sand prediction (EN)
hydrocarbon technology (EN)
Sand (EN)
Sand erosion (EN)
Sand production (EN)
Stabilization (EN)
Elasticity (EN)
Mechanical permeability (EN)
poroelasticity (EN)
Radial flow (EN)
sand production (EN)
Galerkin methods (EN)
sand erosion (EN)
Finite element method (EN)
Wellbore stability (EN)
sand (EN)
radial flow (EN)
sand prediction (EN)
wellbore stability (EN)
Poroelasticity (EN)
erosion (EN)
Mathematical models (EN)
Porosity (EN)
Erosion (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EL)
National Technical University of Athens (EN)

International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics (EN)

1998


John Wiley & Sons Ltd, Chichester, United Kingdom (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.