δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοModi ed mixed Tsirelson spaces (EN)

Kutzarova, D (EN)
Deliyanni, I (EN)
Manoussakis, A (EN)
Argyros, S (EN)

N/A (EN)

We study the modified and boundedly modified mixed Tsirelson spacesTM[(Fkn,θn)∞n=1] andTM(s)[(Fkn,θn)∞n=1], respectively, defined by a subsequence (Fkn) of the sequence of Schreier families (Fn). These are reflexive asymptotic ℓ1spaces with an unconditional basis (ei)ihaving the property that every sequence {xi}ni=1of normalized disjointly supported vectors contained in ⦠ei⦔∞i=nis equivalent to the basis of ℓn1. We show that if limθ1/nn=1 then the (EN)

journalArticle

Support Vector (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EL)
National Technical University of Athens (EN)

Journal of Functional Analysis (EN)

1998


N/A (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.