Η θέρμανσις των λεβήτων διά του κονιοποιημένου άνθρακος

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ θέρμανσις των λεβήτων διά του κονιοποιημένου άνθρακος (EL)

Ελληνικός Πολυτεχνικός Σύλλογος (EL)

Έτος 23 (EL)

Article (EN)


Αρχιμήδης

Αρχιμήδης, 1922, σσ. 54-56 (EL)
Β: 69 (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.