Από τον Μορφέα στην τοξικομανία και τα κέντρα απεξάρτησης: μια αρχιτεκτονική συνεισφορά

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

By Morpheus in drug addiction and rehabilitation centers: an architectural contribution
Από τον Μορφέα στην τοξικομανία και τα κέντρα απεξάρτησης: μια αρχιτεκτονική συνεισφορά (EL)

Βαλληνδρά, Αλκμήνη (EL)
Αχιλλέως, Σωτηρία (EL)
Παπαθωμάς, Γιώργος (EL)
Achilleos, Sotiria (EN)
Papathomas, Giorgos (EN)
Vallindra, Alkmini (EN)

Μωραϊτης, Κωνσταντίνος (EL)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (EL)
Moraitis, Konstantinos (EN)

Η όξυνση του προβλήματος των ναρκωτικών βρίσκεται σε άμεση επαφή με τις καθημερινές συνθήκες της ζωής μας. Στο πρόβλημα της αντιμετώπισης των ναρκωτικών εντοπίζεται η βαθύτερη σκοπιμότητα του θέματος που προσπαθεί να εξηγήσει πως η οργάνωση χώρων, οι οποίοι εντείνουν την κοινωνικότητα, μπορεί να ασκήσει θετική επιρροή στα πλαίσια της ομάδας αυτής. Με δεδομένο ότι εκείνο που προσπαθούμε να κατασκευάσουμε δεν είναι ακριβώς μια κτιριακή δομή, αλλά μια κοινωνική δομή, ενταγμένη σε ένα κτίριο αφενός και στον αστικό χώρο αφετέρου και η οποία θα μπορούσε να αναιρέσει τις αρνητικές επιρροές σε μια ομάδα ατόμων. Σε αυτή την ερευνητική εργασία παρουσιάζεται το ιστορικό παρελθόν της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών και η εξέλιξη τους μέσα στον χρόνο, η πολιτισμική υποστήριξη της χρήσης και η εμπορευματική της διάδοση, και η ρομαντική ιδεολογία τον 20ο αιώνα. Στην συνέχεια αναλύονται οι αιτίες της τοξικοεξάρτησης και τα προγράμματα θεραπείας ενώ εξετάζονται οι θεραπευτικές κοινότητες πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς. Τέλος, παρουσιάζονται οι χώροι που φιλοξενούν αυτές τις υπηρεσίες θεραπείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό και κατά ποσό η αρχιτεκτονική έχει δώσει την απάντηση που οφείλει στο σχεδιασμό αυτών των χώρων. (EL)
70 σ. (EL)
The increase of drug use is a huge problem that we are facing in our society. Regarding the confrontation of the problem, organized spaces which enhance sociability, can have a positive influence within the group. Given that what we are not trying to build just a structure, but a social structure, in the urban area of the city, which could negate the negative influences in a group .This project presents the historical background of the use of psychotropic substances and its evolution over time, cultural support for the use and dissemination of the commodity, and the romantic ideology in the 20th century. In addition we examine the reasons of drug addiction and the treatment programs that are provided. Moreover therapeutic communities of first, second and third generations are also examined in the project. Finally we analyze spaces that host the treatment programs in Greece and abroad and whether if architecture has given the answer that it needs for the design of such spaces. (EN)

Lecture

Drug addicts
Cultural support
Psychotropic substances
Addictions
Drug rehabilitation
Commodity promotion
Psychedelic
Romance and psychotropic substances
Πολιτισμική υποστήριξη (EL)
Ψυχοτρόπες ουσίες (EL)
ΟΚΑΝΑ (EL)
Ναρκομανείς (EL)
Κέντρα απεξάρτησης (EL)
Εμπορευματική προβολή (EL)
ΚΕΘΕΑ (EL)
18 ΑΝΩ (EL)
Ψυχεδελικές ουσίες (EL)
Ρομαντισμός και ψυχοτρόπες ουσίες (EL)
Εξαρτήσεις (EL)


*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.