Ο σχολικός χώρος και το ηχητικό του περιβάλλον.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ σχολικός χώρος και το ηχητικό του περιβάλλον. (EL)

Σπυρέλλης, Νικόλαος (EL)
Ζεπάτου, Βασιλική (EL)

ntua (EL)

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο πανελλαδικής έρευνας σχετικά με τις περιβαλλοντικές συνθήκες του σχολικού χώρου σε σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της σημασίας της αειφόρου κατασκευής των σχολείων και χρήση σ'αυτά υλικών φιλικών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Παρουσιάζονται επίσης αποτελέσματα και συμπεράσματα που σχετίζονται ειδικότερα με το ηχητικό περιβάλλον και την ακουστική του σχολείου σύμφωνα με τις απόψεις των Διευθυντών των συμμετεχόντων σχολείων. Διαπιστώνεται ότι ο εξωγενής θόρυβος δε φαίνεται να αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα, αν και η ηχορρύπανση είναι το πιο συχνό είδος όχλησης. Πάνω από τους μισούς Διευθυντές θεωρούν την ακουστική του σχολείου ικανοποιητική. (EL)

full paper
conferenceItem

αειφόρο σχολικό κτίριο (EL)
ακουστικό περιβάλλον σχολείου (EL)
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά σχολείου (EL)
σχολικός χώρος (EL)
υποκειμενικές απόψεις διευθυντών σχολείων (EL)


1ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας "Ακουστική Οικολογία στην Ελλάδα Σήμερα" (EL)

Ελληνική γλώσσα

2007-11-30
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.