Περιβαλλοντικές Συνθήκες στο Σχολικό Χώρο - Αντιλήψεις και Στάσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠεριβαλλοντικές Συνθήκες στο Σχολικό Χώρο - Αντιλήψεις και Στάσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων. (EL)

Σπυρέλλης, Νικόλαος (EL)
Ζεπάτου, Βασιλική (EL)

ntua (EL)

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η θεωρητική βάση, το περιεχόμενο και το μεθοδολογικό πλαίσιο πανελλαδικής έρευνας που ξεκίνησε το Μάρτιο του 2006 σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τις περιβαλλοντικές συνθήκες στο σχολικό χώρο και τη σημασία των υλικών φιλικών προς το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου. Γίνεται αναφορά στην έννοια του σχολικού χώρου και την παιδαγωγική του αξία, στις παραμέτρους περιβαλλοντικών συνθηκών που μελετώνται καθώς και στη σύνδεση του σχολικού χώρου και των υλικών του με την αειφόρο ανάπτυξη. Η εργασία επικεντρώνεται στις αντιλήψεις και στάσεις Διευθυντών των συμμετεχόντων σχολικών μονάδων - ως μελέτη περίπτωσης - και παρουσιάζονται ορσιμένα πρώτα αποτελέσματα και συμπεράσματα της έρευνας. (EL)

full paper
conferenceItem

υλικά φιλικά στο περιβάλλον (EL)
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά σχολείου (EL)
αειφόρο σχολείο ως εργαλείο μάθησης (EL)
υποκειμενικές απόψεις διευθυντών σχολείων (EL)


5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση "Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου" (EL)

Ελληνική γλώσσα

2007-03-15


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήματα¨: Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, Χημείας, Φυσικής, (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.