Μπεϋζιανή επιλογή μοντέλων και μεταβλητών στα γενικευμένα γραμμικά μοντέλα και εφαρμογή του αλγορίθμου MC3

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜπεϋζιανή επιλογή μοντέλων και μεταβλητών στα γενικευμένα γραμμικά μοντέλα και εφαρμογή του αλγορίθμου MC3 (EL)

Δεδάκης, Ιωάννης Γ. (EL)
Dedakis, Giannis G. (EN)

N/A (EN)

masterThesis

generalized linear models (EN)
Μπεϋζιανή στατιστική (EN)
αλγόριθμος MC3 (EN)
Bayesian model and variable selection (EN)
Μπεϋζιανή επιλογή μοντέλων και μεταβλητών (EN)
Bayesian statistics (EN)
Bayes’ factor (EN)
γενικευμένα γραμμικά μοντέλα (EN)
Θεώρημα Bayes (EN)
Παράγοντας Bayes (EN)
Bayes’ theorem (EN)
MC3 algorithm (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EL)
National Technical University of Athens (EN)

1970-01-01


N/A (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.