Μικρο_αρχιτεκτονική

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Μικρο_αρχιτεκτονική (EL)

Μιχαλοπούλου, Αγγελική (EL)
Michalopoulou, Angeliki (EN)

N/A (EN)

Lecture

Μεταβλητότητα (EN)
Alterability (EN)
Αρχιτεκτονικό παράσιτο (EN)
Micro-house (EN)
Digital architecture (EN)
Flexibility (EN)
Ephemeral architecture (EN)
Micro-architecture (EN)
Ευελιξία (EN)
Εφήμερη αρχιτεκτονική (EN)
Μικρο-κατοικία (EN)
Ψηφιακή αρχιτεκτονική (EN)
Μικρό-αρχιτεκτονική (EN)
Architectural parasite (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EL)
National Technical University of Athens (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.