Οι αγγλικοί κήποι στο Kew

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Οι αγγλικοί κήποι στο Kew (EL)

Μπαλαμπάνης, Παύλος (EL)
Mpalampanis, Paul (EN)

N/A (EN)

Lecture

Τοπιοτεχνία (EN)
Landscape garden (EN)
Κηποτεχνία (EN)
Αγγλικοί κήποι (EN)
English gardens (EN)
Kew (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EL)
National Technical University of Athens (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.