Εσωτερικά όρια πόλεων: διερεύνηση του χαρακτήρα τους με αναφορά στον Πειραιά

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Εσωτερικά όρια πόλεων: διερεύνηση του χαρακτήρα τους με αναφορά στον Πειραιά (EL)

Μουτσάκη, Δέσποινα (EL)
Moutsaki, Despoina (EN)

N/A (EN)

Lecture

Εσωτερικά όρια (EN)
Πειραιάς (EN)
Χαρακτήρας ορίων (EN)
Piraeus (EN)
Urban expansion (EN)
Κοινωνικός διαχωρισμός (EN)
Social segregation (EN)
Limits characteristics (EN)
Inner limits (EN)
Πολεοδομική ανάπτυξη (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EL)
National Technical University of Athens (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.