Σύγχρονος νομαδισμός

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Σύγχρονος νομαδισμός (EL)

Φιλίππου, Μελίνα (EL)
Filippou, Melina (EN)

N/A (EN)

Lecture

Settler (EN)
Techno-nomad (EN)
Nomadism (EN)
Νομαδισμός (EN)
War machine (EN)
Εποικισμός (EN)
Neo-nomad (EN)
Νέο-νομάς (EN)
Hyper-nomad (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EL)
National Technical University of Athens (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.