Τονική, αρχιτεκ

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Τονική, αρχιτεκ (EL)

Μήτσιου, Ανδρέας (EL)
Mitsiou, Andreas (EN)

N/A (EN)

Lecture

Space (EN)
Ατμόσφαιρα (EN)
Εμπειρία (EN)
Experience (EN)
Invisible architecture (EN)
Atmosphere (EN)
Ακουστική αρχιτεκτονική (EN)
Aural architecture (EN)
Sound (EN)
Ήχος (EN)
Χώρος (EN)
Αόρατη αρχιτεκτονική (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EL)
National Technical University of Athens (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.