Στατιστικές μέθοδοι για την ανάλυση δεδομένων υψηλής διάστασης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣτατιστικές μέθοδοι για την ανάλυση δεδομένων υψηλής διάστασης (EL)

Δρόσου, Κρυσταλλένια Π. (EL)
Drosou, Krystallenia P. (EN)

N/A (EN)

bachelorThesis

Ταξινόμηση (EN)
Νευρωνικά δίκτυα (EN)
Desicion trees (EN)
Ακρίβεια (EN)
Μπεϋζιανά δίκτυα (EN)
Neural network (EN)
Δέντρα αποφάσεων (EN)
ROC καμπύλες (EN)
Support vector machines (EN)
Logistic regression (EN)
Accuracy (EN)
Sensitivity (EN)
High dimensional data (EN)
Λογιστική παλινδρόμηση (EN)
Classification (EN)
Ευαισθησία (EN)
Bayesian networks (EN)
ROC curve (EN)
Υψηλής διάστασης δεδομένα (EN)
Μηχανές διανυσματικής υποστήριξης (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EL)
National Technical University of Athens (EN)

1970-01-01


N/A (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.