Ο Επιστημονικός Εγγραμματισμός με τη βοήθεια Εναλλακτικών Μορφών Διδασκαλίας σε μαθητές Μεταναστευτικού Υποβάθρου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ Επιστημονικός Εγγραμματισμός με τη βοήθεια Εναλλακτικών Μορφών Διδασκαλίας σε μαθητές Μεταναστευτικού Υποβάθρου (EL)
Digital Literacy Using Alternative Teaching and Learning Digital Forms in Students of Different Ethnic Minority Groups in Greece (EN)

Καλέμης, Κων/νος Β.

Ο κύριος στόχος του Επιστημονικού Εγγραμματισμού είναι η εξάπλωση των ήδη γνωστών επιστημονικών γνώσεων με απώτερο σκοπό να αναβαθμισθεί η γνωσιακή υποδομή και ο συνακόλουθος τρόπος σκέψης και πράξης, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Με τέτοια υποδομή τα άτομα και τα κοινωνικά σύνολα είναι σε θέση να κατανοούν καλύτερα τον κόσμο και να λαμβάνουν ορθολογικές και τεκμηριωμένες αποφάσεις πάνω σε ζητήματα που επηρεάζουν την ατομική και συλλογική  ζωή μας και, βεβαίως, να αξιοποιούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τις τεχνολογικές εφαρμογές. Με την καθιέρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης επήλθε κατακόρυφη αύξηση του αριθμού των μαθητών και, ταυτόχρονα, δημιουργήθηκε μεγάλη ανομοιογένεια στο επίπεδο νοητικών ικανοτήτων, μαθησιακής ετοιμότητας  και  σχολικών γνώσεων στο μαθητικό δυναμικό των σχολείων, γεγονός που δυσκόλευε τη συνεκπαίδευσή τους.  Επιπρόσθετα, η χώρα μας υποδέχθηκε τα τελευταία χρόνια μεγάλο αριθμό μαθητών μεταναστευτικού υποβάθρου, δίγλωσσους και με διαφοροποιημένες μαθησιακές ικανότητες. Η αγορά φορητών υπολογιστών συνεχίζει να επεκτείνεται και η αγορά ηλεκτρονικών βιβλίων προβλέπεται να αναπτυχθεί μαζί τους. Ως απάντηση, τα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία έχουν αυξήσει την ποσότητα των ηλεκτρονικών τους βιβλίων και κάποιοι εκδότες περιλαμβάνουν στα έντυπα κολεγιακά βιβλία τους και την αντίστοιχη ηλεκτρονική τους μορφή. Επί του παρόντος, οι εταιρίες εργάζονται για την προσθήκη ήχου, βίντεο και κείμενο σε ομιλία στο λογισμικό των ηλεκτρονικών βιβλίων που θα μπορούσαν - μαζί με τα νέα πρότυπα χρηστικότητας - να εξαλείψουν τα εμπόδια στην ευρεία υιοθέτησή τους μέσα στα επόμενα χρόνια. (EL)
Digital Literacy across the curriculum (i.e.Scientific Literacy, Computer Literacy, Technology Literacy), means that students are learning literacy skills while learning other content areas like math, science, social studies, art, and music. Mobile educational systems have started to emerge as potential educational environments supporting life-long learning. The role that communication and interaction plays in the learning process is a critical factor. This paper intends to identify and discuss the strategic assumptions behind the current thinking on the m-learning paradigm and to explore the relationships with e-learning development. Mobility and communication are essential for satisfying several needs associated with learning, working, socializing, political participation, entertainment and other activities. M-learning has now emerged as a new wave of development, based on the use of mobile devices combined with wireless infrastructure. Much of the current literature on m-learning reveals all the strengths and weaknesses associated with the more mature e-learning communities.Distance learning, electronic learning and mobile learning offer methods, which decrease the limitations of traditional education. This paper also discusses the existing devices and technologies appropriate to realise mobile learning. The learning society has currently transformed from ‘wired society’ to become ‘mobile society’ which is facilitated by wireless network. To suit to this new paradigm, m-learning was given birth and rapidly building its prospect to be included in the future curriculum. Research and studies on m-learning spruced up innumerous aspects but there is still scarcity in studies on curriculum design of m-learning. The challenge for educators and designers, however, is one of understanding and exploring how best we might use these resources to support learning and school literacy to students of immigrant ethnic minorities today as well as to provide directions to an enhanced curriculum as more than sixty five thousand children from across the world are today students in Primary Schools in Greece. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Digital Literacy Education (EN)
m-Learning (EN)
enhanced curriculum (EN)


Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2016-06-09


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

2459-4210
Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση; Τόμ. 6, Αρ. 1Α (2011): Εναλλακτικές Μορφές Εκπαίδευσης (EL)
International Conference in Open and Distance Learning; Τόμ. 6, Αρ. 1Α (2011): Εναλλακτικές Μορφές Εκπαίδευσης (EN)

Copyright (c) 2016 Κων/νος Β. Καλέμης (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.