Η επίδραση των προδιαθετικών παραγόντων στη χρήση του διαδικτύου: μια έρευνα σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ επίδραση των προδιαθετικών παραγόντων στη χρήση του διαδικτύου: μια έρευνα σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (EL)
The effect of the predispositional factors on internet use: a research on primary school teachers (EN)

Ευθυμιόπουλος, Αχιλλέας
Αγγελίδης, Νικόλαος
Κάτσιος, Νικόλαος
Μασούρου, Βαρβάρα
Λιούτα, Χριστίνα

Η μεγάλη κοινωνικοπαιδαγωγική πρόκληση που αναδύεται στην ΚτΠ είναι η δημιουργία ενός νέου τεχνολογικού υπόβαθρου, μέσα στα πλαίσια του εκπαιδευτικού συστήματος, που θα διευκολύνει την επικοινωνία , την παραγωγή και τη διάχυση της κωδικοποιημένης γνώσης. Η εκπαίδευση είναι υποχρεωμένη να ενσωματώσει στις πρακτικές της παράγοντες που διευκολύνουν τη διαμεσολαβημένη επικοινωνία μεταξύ ανθρώπινων και πληροφορικών συστημάτων. Οι σύγχρονες έρευνες, που βασίζονται στα διεπιστημονικά πεδία της Κοινωνικής Πληροφορικής και της Γνωσιακής Επιστήμης, διακρίνουν το έλλειμμα αξιολόγησης της σχέσης μεταξύ των Προδιαθετικών Παραγόντων των ανθρώπων απέναντι στα Πληροφορικά Συστήματα και της Διαχείρισης της Γνώσης  μέσα από αυτά. Ο κύριος σκοπός της έρευνας είναι να εξεταστεί  ο ρόλος της επίδρασης των Προδιαθετικών Παραγόντων στη χρήση του Διαδικτύου με την αξιοποίηση της μεθοδολογίας της Θεωρίας Χρήσεων και Ανταμοιβών σε δείγμα εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι Προδιαθετικοί Παράγοντες, όπως η αυτοεπάρκεια στο Διαδίκτυο και η νευρικότητα με αυτό είναι πιο σημαντικοί προγνωστικοί δείκτες της έκθεσης στο Διαδίκτυο, από ότι είναι τα Κίνητρα και η Ανάμειξη. Για το λόγο αυτό, για να βελτιωθεί η χρήση του Διαδικτύου από τους ανθρώπους, οι διαμορφωτές εκπαιδευτικής πολιτικής και οι εκπαιδευτές των Νέων Τεχνολογιών, θα πρέπει να επικεντρωθούν στο πώς να αυξήσουν την αυτοεπάρκεια των χρηστών στο Διαδίκτυο και να ελαττώσουν την νευρικότητά τους κατά τη διάρκεια περιήγησης σε αυτό. (EL)
In recent years, the Internet has developed rapidly and Internet use has become a prominent communication and social phenomenon. People have concerned with the effects of the Internet on people and society. A plethora of research conducted from the UGT perspective has indicated that individual dispositional factors and motivation are important antecedents affecting Internet uses and effects. This study was predicated on the UGT assumption that the impact of the antecedent factors on Internet uses and effects may be mediated by other factors such Mental and Emotional Involvement. Therefore we focused on the affect of dispositional and mediating factors such Internet Self-efficacy, Internet Anxiety, Motivation, Media Involvement and Interaction Involvement on Internet Use. We used purposive sample and the participants were schoolteachers in primary education. The results of this study suggest that important predictors of Internet Use are not demographics, individual difference variables or Internet Exposure. Rather Motivation and Involvement were significant predictors on Internet Use and they have not received enough attention on previous media use research. The results also suggest that the predispositional factors such Internet Self-efficacy and Internet Anxiety is more important predictors on Internet Use than are Motivation and Involvement. Therefore, to improve people’s Internet use, policymakers, technology trainers and facilitators should focus on how to increase Internet Self-efficacy and decrease their Internet Anxiety.    (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Προδιαθετικοί Παράγοντες (EL)
Κίνητρα Χρήσης Διαδικτύου (EL)
Αυτοεπάρκεια (EL)
Self-Efficacy (EN)
Motivation (EN)
Dispositional Factors (EN)


Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2016-06-09


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

2459-4210
Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση; Τόμ. 6, Αρ. 1Α (2011): Εναλλακτικές Μορφές Εκπαίδευσης (EL)
International Conference in Open and Distance Learning; Τόμ. 6, Αρ. 1Α (2011): Εναλλακτικές Μορφές Εκπαίδευσης (EN)

Copyright (c) 2016 Αχιλλέας Ευθυμιόπουλος, Βαρβάρα Μασούρου, Χριστίνα Λιούτα, Νικόλαος Αγγελίδης, Νικόλαος Κάτσιος (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.