δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοMicrophysics of E-Learning Tutor: GT Brain™ (EN)

Daniela, Pellegrini
Ronsivalle, Bruno Gaetano
Cinzia, Mezzetti
Angelo, Apostoli

Defining a tutoring model is one of the most significant factors in order to get an effective e-learning course. Tutor’s activities are fundamental and, in case of courses with a large number of students, they must follow at least two different directions – which implies the coordination of two different professional figures:(1)   the contents tutors;(2)   the process tutors.In reference with the process tutor activities, the authors elaborated an experimental model in order to get an expert system, GUARDIAN TUTOR™ 1.0. The model is based on an artificial neural algorithm - GT Brain™ - able to learn from experience and define some management strategies to monitor the activities and intervene in the process.In the present paper we’ll examine the experimentation first results, while emphasizing next points:identification of the quality indicators structure: such indicators are the criteria to train the neuronal network;definition of the variables set, to determine the project evolution;description of the specific neuronal structure and the learning algorithm;definition of the network training activities;analysis and interpretation of the network training activities results;generalization of data and definition of tutoring activities management rules in the GT Proactive™ module.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

E-learning (EN)
Tutoring (EN)
Neural network (EN)


Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2016-06-09


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

2459-4210
Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση; Τόμ. 6, Αρ. 1Α (2011): Εναλλακτικές Μορφές Εκπαίδευσης (EL)
International Conference in Open and Distance Learning; Τόμ. 6, Αρ. 1Α (2011): Εναλλακτικές Μορφές Εκπαίδευσης (EN)

Copyright (c) 2016 Bruno Gaetano Ronsivalle, Mezzetti Cinzia, Pellegrini Daniela, Apostoli Angelo (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.