Μέθοδοι Ανάπτυξης του Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ανοικτών Πανεπιστημίων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜέθοδοι Ανάπτυξης του Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ανοικτών Πανεπιστημίων (EL)
Staff development methods in Open Universities (EN)

Λιοναράκης, Αντώνης
Παπαδημητρίου, Σοφία

Η διαφορετικότητα του ρόλου του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ανοικτών Πανεπιστημίων, το οποίο προέρχεται κυρίως από τη συμβατική εκπαίδευση συνεπάγεται την αναγκαιότητα μεταβολών σε ριζωμένες πεποιθήσεις και αντιλήψεις. Οι μεταβολές αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν με τη συστηματική υποστήριξη του εκπαιδευτικού προσωπικού, τη μορφή και τη μεθοδολογία της οποίας ερευνούμε σε αυτό το άρθρο. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζουμε δυο μελέτες περίπτωσης για την ανάπτυξη και υποστήριξη του ακαδημαϊκού προσωπικού των Ανοικτών Πανεπιστημίων της Ινδίας και της Νότιας Αφρικής. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε συνολικά την έννοια των workshops, μια σημαντική παράμετρο στη διαδικασία επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ανοικτών Πανεπιστημίων, όπως δείχνουν τα 30 χρόνια αξιοποίησής τους. Αναδεικνύεται η μεθοδολογία σχεδίασης, ανάπτυξης και αξιολόγησης και τελικά η αξία ενός workshop, του οποίου η δυναμική μπορεί να μεταβάλλει πεποιθήσεις και στάσεις σε θέματα εκπαίδευσης. (EL)
The difference of the educational staff role in Open Universities, which usually comes from conventional education, leads to the need of changes in existing conceptions. This paper aims to study the methodology of the educational staff development that could support and implement such changes. In these terms, we present two case studies concerning educational staff development in Open Universities of India and South Africa. Afterwards we present instructional design, development and evaluation of workshops after 30 years of implementation in staff development. The workshops dynamic could modify existing perceptions and attitudes (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού προσωπικού, επιμόρφωση εκπαιδευτικού προσωπικού, Ανοικτά Πανεπιστήμια, workshops (EL)
Staff development, staff training, Open Universities, workshops (EN)


Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2016-06-09


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

2459-4210
Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση; Τόμ. 6, Αρ. 1Α (2011): Εναλλακτικές Μορφές Εκπαίδευσης (EL)
International Conference in Open and Distance Learning; Τόμ. 6, Αρ. 1Α (2011): Εναλλακτικές Μορφές Εκπαίδευσης (EN)

Copyright (c) 2016 Σοφία Παπαδημητρίου, Αντώνης Λιοναράκης (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.