Εκπαιδευτική Τηλεόραση 2.0: το Πείραμα της Ψηφιακής Μετάβασης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕκπαιδευτική Τηλεόραση 2.0: το Πείραμα της Ψηφιακής Μετάβασης (EL)
Educational Television 2.0: the Experiment of Digital Transition (EN)

Τσακαρέστου, Μπέττυ
Παπαδημητρίου, Σοφία

Εκπαιδευτικοί και μαθητές αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρει η δεύτερη γενιά του Παγκόμιου ιστού (Web 2.0), για ανταλλαγή ιδεών, γνώσεων και πληροφοριών, συνεργασία μεταξύ των ομάδων τους, άνοιγμα στην παγκόσμια κοινότητα της εκπαίδευσης, ενεργό συμμετοχή στην παραγωγή της γνώσης και στην πρόσβαση στον παγκόσμιο ψηφιακό ανοιχτό πλούτο των ιδεών και των καινοτομιών. Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση μπαίνει δυναμικά στην ψηφιακή εποχή και συνδέεται οργανικά με τους νέους ανθρώπους και τις κοινότητές τους. Μετασχηματίζεται σταδιακά σε μια multimedia πλατφόρμα, συνδεδεμένη με τους σημαντικότερους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και προσφέρει στις ομάδες των μαθητών και εκπαιδευτικών τους, το περιβάλλον και τα εργαλεία για να αναπτύξουν τα δικά τους multimedia projects. Μετά τον πρώτο χρόνο του εγχειρήματος της ψηφιακής μετάβασής της, παρουσιάζονται οι στόχοι, οι δράσεις και τα πρώτα αποτελέσματα της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης 2.0.  (EL)
Learners and educators use Web 2.0 tools in order to exchange ideas, knowledge, and information, to enhance collaboration, active participation and openness to the international community of education. Educational Television meets digital era and links in learners and their communities. It transforms in a multimedia environment, linked in social media and provides the tools in order learners and educators would be able to develop their collaborative projects. The goals, the projects as case studies and the preliminary results of Educational Television 2.0 are presented in this paper one year after the experiment of its digital transition. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εκπαιδευτική Τηλεόραση 2.0, ψηφιακή μετάβαση, κοινωνικά δίκτυα, συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης, multimedia projects (EL)
Educational Television 2.0, digital transition, social networks, collaborative learning environments, multimedia projects (EN)


Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2016-06-09


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

2459-4210
Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση; Τόμ. 6, Αρ. 1Α (2011): Εναλλακτικές Μορφές Εκπαίδευσης (EL)
International Conference in Open and Distance Learning; Τόμ. 6, Αρ. 1Α (2011): Εναλλακτικές Μορφές Εκπαίδευσης (EN)

Copyright (c) 2016 Μπέττυ Τσακαρέστου, Σοφία Παπαδημητρίου (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.