Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης: Τριετής εφαρμογή

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης: Τριετής εφαρμογή (EL)
Web-based Learning Environments of Synchronous and Asynchronous eLearning: Three years adjustment (EN)

Γκίκας, Αλέξανδρος

Σήμερα, σε παγκόσμιο επίπεδο, υπάρχει η τάση αξιοποίησης της Εκπαίδευσης από Απόσταση (Τηλεκπαίδευσης), παράλληλα με τη συμβατική-παραδοσιακή, παρέχοντας επιπρόσθετο υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό, διδακτική στήριξη, προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων κλπ,  για την κάλυψη αναγκών της τυπικής σχολικής εκπαίδευσης.  Στην παρούσα εργασία θα παρουσιάσουμε την τριετή αποτίμηση της δημιουργίας, διαχείρισης και πορείας μιας Εικονικής Ψηφιακής Τάξης, ως συμπλήρωμα της παραδοσιακής τάξης του σχολείου, με τη χρήση των τεχνικών ψηφιακής μάθησης της Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Με το εγχείρημα αυτό αξιοποιήθηκαν οι  Η/Υ των μαθητών του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου Προαστίου Καρδίτσας, για  την υποστήριξη του μαθήματος των Θρησκευτικών τόσο εντός της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όσο και από απόσταση.  Στόχος, ήταν μια εναλλακτική προσέγγιση στη διδακτική  αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. μέσα από τη δημιουργία νέων μαθησιακών περιβαλλόντων (Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης) που μπορούν να συνεισφέρουν στη διαδικασία της ψηφιακής αλλαγής στην εκπαιδευτική διαδικασία.  (EL)
Today, worldwide, there is a tendency to utilization of distance education (e-learning), along with conventional-traditional education, providing additional supportive educational materials, educational support, school activities programs, etc., to meet demands of formal education. In this paper we present the three-year evaluation of creating, managing and running a Virtual Digital Class, as a complement to conventional class of the school, using the techniques of digital learning Asynchronous e-Learning. For this project the student’s laptops of the High School of Proastio Karditsa (Gymnasium and Lyceum) was used to support religious education during the educational process and for distance. The aim of this research was an alternative approach to teaching applications of ICT through the creation of new learning environments (Web-based Learning Environments) that can contribute to the process of digital change in the educational process. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Θρησκευτικά (EL)
Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση (EL)
Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης (EL)
Asynchronous Distance Learning, Online Learning Environments, Religion. (EN)


Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2013-11-10


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

2459-4210
Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση; Τόμ. 7, Αρ. 7B (2013): Μεθοδολογίες Μάθησης (EL)
International Conference in Open and Distance Learning; Τόμ. 7, Αρ. 7B (2013): Μεθοδολογίες Μάθησης (EN)

Copyright (c) 2016 Αλέξανδρος Γκίκας (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.