Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (EL)

Βερύκιος, Βασίλειος
Παναγιωτακόπουλος, Χρήστος
Σγουρού, Αργυρώ
Παξινού, Ευγενία

Τα στατιστικά μοντέλα που βασίζονται στη Θεωρία Απόκρισης Ερωτήματος (ItemResponseTheory-IRT), χρησιμοποιούνται επιτυχώς για τη μέτρηση λανθανουσών μεταβλητών σε ψυχομετρικά τεστ. Τα μοντέλα αυτά διαχωρίζουν τον βαθμό δυσκολίας των ερωτημάτων ενός τεστ από την ικανότητα του υποκειμένου του τεστ. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήσαμε ένα IRTμοντέλο, το μοντέλο Rasch, με σκοπό να λάβουμε μία έγκυρη και χρήσιμη αξιολόγηση φοιτητών οι οποίοι έκαναν χρήση ενός τρισδιάστατου εικονικού εργαστηρίου, σαν μέσο εξ αποστάσεως προετοιμασίας τους για το πραγματικό εργαστήριο Βιολογίας. Από την επεξεργασία των απαντήσεων τους στα ερωτήματα των τεστ, μέσω του μοντέλου Rasch, αξιολογήσαμε την ικανότητα του κάθε φοιτητή, η οποία είναι ανεξάρτητη από τον βαθμό δυσκολίας των ερωτημάτων. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ΤΠΕ στην εκπαίδευση (EL)
Στατιστικό μοντέλο Rasch (EL)
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (EL)
Θεωρία απόκρισης ερωτήματος (IRT) (EL)
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών εργαλείων (EL)
Αξιολόγηση επίδοσης φοιτητών (EL)
Εικονικό εργαστήριο Βιολογίας (EL)
Διδακτική εργαστηριακών μαθημάτων Βιολογίας (EL)
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (EL)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Greek

2017-12-27


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Vol 13, No 2 (2017); 107-123 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol 13, No 2 (2017); 107-123 (EN)

Copyright (c) 2020 Ευγενία Παξινού, Αργυρώ Σγουρού, Χρήστος Παναγιωτακόπουλος, Βασίλειος Βερύκιος (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)