Ο Ρόλος του Καθηγητή - Συμβούλου και η ανάπτυξη μηχανισμού υποστήριξής του στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Ο Ρόλος του Καθηγητή - Συμβούλου και η ανάπτυξη μηχανισμού υποστήριξής του στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (EL)

Λιοναράκης, Αντώνης
Παπαδημητρίου, Σοφία Θ.

Ο ρόλος του διδάσκοντα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι πολύπλοκος, διαφορετικός από αυτόν του διδάσκοντα σ΄ ένα συμβατικό σύστημα εκπαίδευσης. Σ’ ένα περιβάλλον συνεργατικής μάθησης -στο πλαίσιο εμπλουτισμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας- οι απαιτήσεις και ο εργασιακός φόρτος του διδάσκοντα θα πολλαπλασιαστούν. Η προσέγγιση του νέου ρόλου των διδασκόντων καθώς και ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός μηχανισμού υποστήριξης και ενθάρρυνσής τους είναι ο σκοπός της έρευνας, της οποίας το θεωρητικό υπόβαθρο θα παρουσιάσουμε σε αυτό το άρθρο. Στην πορεία της έρευνας θα αποτυπωθεί η υπάρχουσα κατάσταση της ευρύτερης περιοχής του ρόλου των διδασκόντων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, θα οικοδομηθεί μηχανισμός υποστήριξης του πολύπλοκου ρόλου τους, θα αναπτυχθεί περιβάλλον συνεργατικής μάθησης και πρόσθετο πολυμορφικό εκπαιδευτικό υλικό. Ο ποιοτικός σχεδιασμός του περιβάλλοντος με στόχο την ενεργητική εμπλοκή των διδασκομένων στη διεργασία της μάθησης και η υποστήριξη της συνεργατικής μάθησης μέσα από την ανάπτυξη μιας κοινότητας αποτελούν άξονες της έρευνας που θα διεξαχθεί την επόμενη τριετία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Greek

2010-01-01


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Vol 6, No 1,2 (2010); 106-122 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol 6, No 1,2 (2010); 106-122 (EN)

Copyright (c) 2020 Σοφία Θ. Παπαδημητρίου, Αντώνης Λιοναράκης (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)