Μεταγνώση και μαθησιακή αυτονομία κατά την εκπόνηση γραπτών εργασιών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜεταγνώση και μαθησιακή αυτονομία κατά την εκπόνηση γραπτών εργασιών (EL)

Φαναρίτη, Μαρία
Σπανακά, Αδαμαντία

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση του συσχετισμού ανάμεσα στην εκπόνηση γραπτών εργασιών, την εξάσκηση της μεταγνωστικής σκέψης και δράσης και την εξάσκηση της μαθησιακής αυτονομίας. Πιο αναλυτικά, διερευνήθηκαν οι αντιλήψεις μεταπτυχιακών φοιτητών στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) ως προς το ρόλο τους κατά την εκπόνηση γραπτών εργασιών, καθώς και τις μεταγνωστικές στρατηγικές σχεδιασμού, παρακολούθησης και ελέγχου που εφαρμόζουν κατά τη διαδικασία αυτή. Μέσα από την ανταπόκριση έξι μεταπτυχιακών φοιτητών σε συνέντευξη διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν περιθώρια διεύρυνσης και επέκτασης των ορίων της μεταγνωστικής τους δράσης στο μαθησιακό περιβάλλον της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  Καθοριστική ως προς αυτό είναι η συμβολή του καθηγητή-συμβούλου ως προς την κατεύθυνση της εξοικείωσης  και εμπλοκής των φοιτητών σε δραστηριότητες που αναπτύσσουν το μεταγνωστικό προβληματισμό και στοχασμό. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ελληνική γλώσσα

2010-01-01


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Vol 6, No 1,2 (2010); 138-151 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol 6, No 1,2 (2010); 138-151 (EN)

Copyright (c) 2020 Μαρία Φαναρίτη, Αδαμαντία Σπανακά (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.