Επίδραση της τηλεδιάσκεψης στη μαθησιακή διαδικασία του Ε.Α.Π. Απόψεις φοιτητών και ΣΕΠ των ΘΕ ΕΚΠ 65 –ΕΚΕ 50

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπίδραση της τηλεδιάσκεψης στη μαθησιακή διαδικασία του Ε.Α.Π. Απόψεις φοιτητών και ΣΕΠ των ΘΕ ΕΚΠ 65 –ΕΚΕ 50 (EL)

Μηλιωρίτσας, Ευάγγελος
Γεωργιάδη, Ειρήνη

Στην εργασία αυτή επιχειρείται να σκιαγραφηθεί η αξιοποίηση της τηλεδιάσκεψης στην εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία. Η διερεύνηση των απόψεων των φοιτητών και των ΣΕΠ του ΕΑΠ, σχεδιάστηκε προκειμένου να απαντήσει στο καίριο ερώτημα: «πώς η τηλεδιάσκεψη μπορεί, ως εργαλείο επικοινωνίας και μάθησης, να προσθέσει αξία στην εκπαιδευτική διαδικασία του ΕΑΠ;» Για το σκοπό της έρευνας πραγματοποιήθηκαν 14 συνεντεύξεις από επτά φοιτητές/φοιτήτριες  και ισάριθμους καθηγητές /καθηγήτριες Συμβούλους (ΣΕΠ) των ΘΕ ΕΚΠ 65 & ΕΚΕ 50. Η στοχευμένη επιλογή της ποιοτικής διερεύνησης αποσκοπούσε στην αμεσότητα της επικοινωνίας του συνεντευκτή με τα ερωτώμενα πρόσωπα. Η τηλεδιάσκεψη ως δυναμικό και ευέλικτο μαθησιακό εργαλείο,  μπορεί να τοποθετηθεί παράλληλα με τα υπάρχοντα και να αξιοποιηθεί μεταξύ φοιτητών, ανάμεσα σε φοιτητές-καθηγητές και για συνεργασίες ΣΕΠ. Από την έρευνα και σύμφωνα με τις απόψεις του δείγματος που συμμετείχε σε αυτή, προκύπτει, ότι για τους εμπλεκόμενους στη διδακτική πράξη και τη μαθησιακή πορεία, η τηλεδιάσκεψη ως μορφή αμφίδρομης επικοινωνίας, και με την προϋπόθεση ότι θα σχεδιαστεί προσεκτικά, μπορεί να ενισχύει την επικοινωνία και τη μάθηση προς όφελος των διδασκομένων και να υποστηρίξει το καθοδηγητικό έργο του διδάσκοντα. Ο ρόλος του καθηγητή-συμβούλου γίνεται πιο απαιτητικός και είναι ο ρυθμιστής του μέσου με τις προϋποθέσεις οι οποίες απαιτούνται. Η τηλεδιάσκεψη έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά με τις ΟΣΣ και προς όφελος των απόντων από αυτή. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ελληνική γλώσσα

2010-01-01


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Vol 6, No 1,2 (2010); 152-167 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol 6, No 1,2 (2010); 152-167 (EN)

Copyright (c) 2020 Ευάγγελος Μηλιωρίτσας, Ειρήνη Γεωργιάδη (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.