Η υποστήριξη των αποφοίτων του μεταπτυχιακού προγράμματος «Σπουδές στην Εκπαίδευση» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου από το εργασιακό τους περιβάλλον κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ υποστήριξη των αποφοίτων του μεταπτυχιακού προγράμματος «Σπουδές στην Εκπαίδευση» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου από το εργασιακό τους περιβάλλον κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. (EL)

Βασάλα, Παρασκευή

Σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνήσει κατά πόσο οι απόφοιτοι του ΕΑΠ θεωρούν ότι είχαν υποστήριξη από τα άτομα του εργασιακού τους περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2005-2006 στους απόφοιτους του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Σπουδές στην Εκπαίδευση» με ερωτηματολόγιο ανοικτών και κλειστών ερωτήσεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το εργασιακό περιβάλλον, έδειξε περιορισμένο ενδιαφέρον και υποστηρικτική διάθεση. Ως επί το πλείστον δημιουργούσε δυσκολίες, δεν έδειχνε κατανόηση, αμφισβητούσε την ποιότητα και τον τίτλο των σπουδών, δεν παραχωρούσε τις δικαιούμενες άδειες ή παρέμενε αδιάφορο. Οι απόφοιτοι αντιμετώπισαν τις δυσκολίες με επιμονή στην επίτευξη των στόχων τους και με την υποστήριξη που είχαν από την οικογένεια, τους φίλους και τους συμφοιτητές. Το ΕΑΠ θα μπορούσε να πάρει ορισμένα μέτρα για τη διευκόλυνση των φοιτητών από το εργασιακό τους περιβάλλον, δεδομένου ότι το εργασιακό περιβάλλον μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική πηγή υποστήριξης. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ελληνική γλώσσα

2010-01-01


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Vol 6, No 1,2 (2010); 180-194 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol 6, No 1,2 (2010); 180-194 (EN)

Copyright (c) 2020 Παρασκευή Βασάλα (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.