Η Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών οργανισμών και ιδρυμάτων, η συστημική θεωρία και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Η Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών οργανισμών και ιδρυμάτων, η συστημική θεωρία και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)

Χουλιάρα, Ξανθή

Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, από την πιο απλή ως την πιο σύνθετη, περιλαμβάνει μια σειρά ενεργειών που σχετίζονται με την απόφαση, τον προγραμματισμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση του αποτελέσματος. Η αξιολόγηση αυτή μας επιτρέπει να εκτιμήσουμε την ορθή λειτουργία των συστημάτων ή την ανάγκη τροποποίησής τους. Προς αυτή την κατεύθυνση, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τα κυριότερα χαρακτηριστικά της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών οργανισμών και ιδρυμάτων ως υπόβαθρο μίας θεωρητικής προσέγγισης και ανάπτυξης της διαδικασίας της αξιολόγησης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ώστε αφενός να γίνουν κατανοητές οι υπάρχουσες διαδικασίες μέσω των οποίων μέχρι σήμερα γίνεται η αξιολόγηση , αφετέρου να προκύψουν νέες πιο αποτελεσματικές. Τα ευρήματά της τονίζουν την ανάγκη για συστημική θεώρηση του εν λόγω ιδρύματος και  ανανέωση των μηχανισμών αξιολόγησής του, αποτελώντας σημαντικά τεκμήρια της αναγκαιότητάς της για την αποτελεσματικότητα  και βιωσιμότητα του ΕΑΠ. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Greek

2010-01-01


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Vol 6, No 1,2 (2010); 201-220 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol 6, No 1,2 (2010); 201-220 (EN)

Copyright (c) 2020 Ξανθή Χουλιάρα (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)