Πιλοτική επιμόρφωση καθηγητών-συμβούλων (ΣΕΠ): μια μελέτη περίπτωσης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Πιλοτική επιμόρφωση καθηγητών-συμβούλων (ΣΕΠ): μια μελέτη περίπτωσης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)

Λιοναράκης, Αντώνης
Παπαδημητρίου, Σοφία

Ο ρόλος του διδάσκοντα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι πολύπλοκος, διαφορετικός από αυτόν του διδάσκοντα σ’ ένα συμβατικό σύστημα εκπαίδευσης. Η πολυπλοκότητα και η διαφορετικότητα του ρόλου του, δημιουργεί την αναγκαιότητα της συνεχούς επιμόρφωσής του. Η μελέτη περίπτωσης που παρουσιάζεται σε αυτό το άρθρο αφορά στην πιλοτική επιμόρφωση των καθηγητών-συμβούλων του ΕΑΠ (ΣΕΠ) που πραγματοποιήθηκε σε δυο διήμερα στα τέλη του 2009 και έχει μεγάλη αξία για το Πανεπιστήμιο επειδή ξαναφέρνει στην επιφάνεια το ζήτημα της επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού. Ακόμα μέσα από την έρευνα καταγράφονται οι απόψεις, οι στάσεις, οι δυσκολίες των ΣΕΠ στο έργο τους, οι προσδοκίες τους από την επιμόρφωση καθώς και οι προτάσεις τους για τη δημιουργία ενός μηχανισμού υποστήριξής τους. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

καθηγητής-σύμβουλος, πιλοτική επιμόρφωση, ανάπτυξη προσωπικού, αξιολόγηση επιμόρφωσης, ‘mentoring’, ‘peer learning’ (EL)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Greek

2010-01-01


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Vol 6, No 1,2 (2010); 8-28 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol 6, No 1,2 (2010); 8-28 (EN)

Copyright (c) 2020 Σοφία Παπαδημητρίου, Αντώνης Λιοναράκης (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)