Η Γνωσιακή Επιστήμη των Ενσώματων Μαθηματικών. Το Παράδειγμα του Τετραγωνισμού της Παραβολής.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Η Γνωσιακή Επιστήμη των Ενσώματων Μαθηματικών. Το Παράδειγμα του Τετραγωνισμού της Παραβολής. (EL)

Μπούκης, Γιώργος

Κατά την τελευταία εικοσαετία, έχει αναπτυχθεί στο πεδίο της γνωσιακής έρευνας μια τάση με αυξανόμενη επιρροή, η οποία δίνει έμφαση στον ενσώματο χαρακτήρα της μαθηματικής κατανόησης. Τα μέχρι τώρα συμπεράσματά της έρχονται να εμπλουτίσουν ή ακόμη να αμφισβητήσουν κρατούσες απόψεις της ψυχολογίας, της φιλοσοφίας και της διδακτικής ως προς τις απαρχές, τη δημιουργία και την εκμάθηση των Μαθηματικών. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

embodied mathematics, quadrature of the parabola, conceptual metaphor (EL)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Greek

2012-01-01


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Vol 8, No 1 (2012); 29-43 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol 8, No 1 (2012); 29-43 (EN)

Copyright (c) 2020 Γιώργος Μπούκης (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)