Η Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε άτομα κοινωνικά αποκλεισμένα, όπως οι κρατούμενοι. Μελέτη περίπτωσης: η εκπαίδευση των κρατουμένων στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Μ. Βρετανίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε άτομα κοινωνικά αποκλεισμένα, όπως οι κρατούμενοι. Μελέτη περίπτωσης: η εκπαίδευση των κρατουμένων στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Μ. Βρετανίας (EL)

Λιναρδάτου, Χαριτίνη
Mανούσου, Ευαγγελία

Ο κοινωνικός αποκλεισμός αποτελεί ένα οξύ ζήτημα για τις σύγχρονες παγκοσμιοποιημένες κοινωνίες καθώς η αντιμετώπιση του σχετίζεται άμεσα με την καταπολέμηση της φτώχειας και τη δυνατότητα ενσωμάτωσης (integration) ορισμένων κοινωνικών ομάδων στην αγορά εργασίας. Στο άρθρο αυτό θα παρουσιαστεί και θα συζητηθεί ο ρόλος της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε άτομα κοινωνικά αποκλεισμένα όπως είναι οι κρατούμενοι. Πρόκειται για μια βιβλιογραφική έρευνα που εστιάστηκε στα χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που παρέχεται σε κρατούμενους σε Ευρωπαϊκές χώρες (Αγγλία, Γαλλία, Σκανδιναβικές χώρες). Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζεται πως οριοθετείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε κρατούμενους σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Σωφρονιστικούς Κανόνες και αναδεικνύεται η συμβολή των Ανοικτών Πανεπιστημίων  στη  πρόσβαση των κρατουμένων στην τριτοβάθμια εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ειδικότερα, μελετώνται και αναλύονται οι παράγοντες που προσδιορίζουν την εκπαίδευση των κρατουμένων στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Μ. Βρετανίας. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Κοινωνικός Αποκλεισμός, Κρατούμενοι, Σωφρονιστική Εκπαίδευση, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Δια βίου Εκπαίδευση, Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Μ. Βρετανίας. (EL)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ελληνική γλώσσα

2014-01-01


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Vol 10, No 1 (2014); 49-68 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol 10, No 1 (2014); 49-68 (EN)

Copyright (c) 2020 Χαριτίνη Λιναρδάτου, Ευαγγελία Mανούσου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.