Επισκόπηση θεωρητικών εννοιών στην εκπαίδευση από απόσταση

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Επισκόπηση θεωρητικών εννοιών στην εκπαίδευση από απόσταση (EL)

Γκιόσος, Ιωάννης
Κουτσούμπα, Μαρία
Μαυροειδής, Ηλίας

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση θεμελιωδών εννοιών που συγκροτούν το επιστημονικό πεδίο της εκπαίδευσης από απόσταση και ο αναστοχασμός πάνω σε αυτές. Ειδικότερα, μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση διερευνούνται οι έννοιες της ανεξαρτησίας, της απόστασης, της δομής, του διαλόγου, της αυτονομίας, του ελέγχου, της επικοινωνίας, της αλληλεπίδρασης, της πρόσβασης, της αμεροληψίας της κοινωνικής παρουσίας και των κοινοτήτων αναζήτησης. Το ζητούμενο της εργασίας δεν είναι να εξαντληθεί το σύνολο των θεωρητικών εννοιών που σχετίζονται με την εκπαίδευση από απόσταση, αλλά να γίνει μία κριτική ανάλυση των κυριοτέρων εννοιών που έχουν απασχολήσει έντονα και σε μεγάλο βαθμό τους ερευνητές της και οι οποίες αξιοποιούνται από την εκπαιδευτική της πρακτική. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

απόσταση, ανεξαρτησία, δομή, διάλογος, αυτονομία, έλεγχος, επικοινωνία, αλληλεπίδραση, πρόσβαση, αμεροληψία, κοινωνική παρουσία, κοινότητες αναζήτησης (EL)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Greek

2014-01-01


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Vol 10, No 1 (2014); 88-100 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol 10, No 1 (2014); 88-100 (EN)

Copyright (c) 2020 Ηλίας Μαυροειδής, Ιωάννης Γκιόσος, Μαρία Κουτσούμπα (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)