Πώς οι νέες Διαδικτυακές Τεχνολογίες διαμορφώνουν την Ανοικτή και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση στο άμεσο μέλλον

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠώς οι νέες Διαδικτυακές Τεχνολογίες διαμορφώνουν την Ανοικτή και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση στο άμεσο μέλλον (EL)

Γκελαμέρης, Δημήτρης Β.

Η εργασία αυτή επιχειρεί να συνεισφέρει προς την κατεύθυνση αναγνώρισης των νέων χαρακτηριστικών που αποκτά η Ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ΑεξΑΕ) υπό την επίδραση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)Αρκετά πανεπιστήμια χρησιμοποιούν τη Συνδυαστική ηλεκτρονική μάθηση-(ΣΗΜ), δηλαδή διδακτικά μοντέλα που συνδυάζουν ή αναμειγνύουν μεθόδους σύγχρονης και ασύγχρονης μάθησης με τη χρήση της διαδικτυακής τεχνολογίας, με την υποστήριξη Συστημάτων Διαχείρισης Εκπαίδευσης (IMS), όπως τα διαχειριστικά συστήματα μάθησης (LMS) και τα συστήματα διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου (LCMS) δημιουργώντας ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό περιβάλλον, που υπόσχεται να αποκαταστήσει την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων και να αυξήσει τη διαλογικότητα του φοιτητή με το εκπαιδευτικό περιβάλλον. Η αλματώδης εξέλιξη των νέων Τεχνολογιών στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα δημιουργεί νέα δεδομένα στον χώρο της AΕξΑΕ, μεταβάλλοντας σημαντικά το περιβάλλον μάθησης, επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με την εισαγωγή των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων(OERs),των Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Σειρών Μαθημάτων (MOOCs) των Learning Analytics-LA και των Educational Data Mining-EDM κυρίως στην ανώτατη εκπαίδευση. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Συνδυαστική Ηλεκτρονική Μάθηση, Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης, Μαζικές Ανοιχτές Διαδικτυακές Σειρές μαθημάτων , Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (EL)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ελληνική γλώσσα

2015-01-01


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Vol 11, No 1 (2015); 51-71 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol 11, No 1 (2015); 51-71 (EN)

Copyright (c) 2020 Δημήτρης Β. Γκελαμέρης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.