Πώς οι νέες Διαδικτυακές Τεχνολογίες διαμορφώνουν την Ανοικτή και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση στο άμεσο μέλλον

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Πώς οι νέες Διαδικτυακές Τεχνολογίες διαμορφώνουν την Ανοικτή και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση στο άμεσο μέλλον (EL)

Γκελαμέρης, Δημήτρης Β.

Η εργασία αυτή επιχειρεί να συνεισφέρει προς την κατεύθυνση αναγνώρισης των νέων χαρακτηριστικών που αποκτά η Ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ΑεξΑΕ) υπό την επίδραση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)Αρκετά πανεπιστήμια χρησιμοποιούν τη Συνδυαστική ηλεκτρονική μάθηση-(ΣΗΜ), δηλαδή διδακτικά μοντέλα που συνδυάζουν ή αναμειγνύουν μεθόδους σύγχρονης και ασύγχρονης μάθησης με τη χρήση της διαδικτυακής τεχνολογίας, με την υποστήριξη Συστημάτων Διαχείρισης Εκπαίδευσης (IMS), όπως τα διαχειριστικά συστήματα μάθησης (LMS) και τα συστήματα διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου (LCMS) δημιουργώντας ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό περιβάλλον, που υπόσχεται να αποκαταστήσει την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων και να αυξήσει τη διαλογικότητα του φοιτητή με το εκπαιδευτικό περιβάλλον. Η αλματώδης εξέλιξη των νέων Τεχνολογιών στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα δημιουργεί νέα δεδομένα στον χώρο της AΕξΑΕ, μεταβάλλοντας σημαντικά το περιβάλλον μάθησης, επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με την εισαγωγή των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων(OERs),των Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Σειρών Μαθημάτων (MOOCs) των Learning Analytics-LA και των Educational Data Mining-EDM κυρίως στην ανώτατη εκπαίδευση. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Συνδυαστική Ηλεκτρονική Μάθηση, Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης, Μαζικές Ανοιχτές Διαδικτυακές Σειρές μαθημάτων , Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (EL)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Greek

2015-01-01


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Vol 11, No 1 (2015); 51-71 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol 11, No 1 (2015); 51-71 (EN)

Copyright (c) 2020 Δημήτρης Β. Γκελαμέρης (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)