Εξ αποστάσεως επιμόρφωση, επαγγελματική ανάπτυξη και επαγγελματική ικανοποίηση

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Εξ αποστάσεως επιμόρφωση, επαγγελματική ανάπτυξη και επαγγελματική ικανοποίηση (EL)

Μανούσου, Ευαγγελία
Γκάτζουλας, Νικόλαος

Στην παρούσα εργασία διερευνάται η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης (εξΑΕ), στην επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων καθώς και τη συμβολή της στην επαγγελματική τους ικανοποίηση. Η εργασία εξετάζει αφενός τη σύνδεση της εξAE με την επαγγελματική ανάπτυξη και την επαγγελματική ικανοποίηση αφετέρου το ρόλο του εργασιακού  περιβάλλοντος στην  επαγγελματική ανάπτυξη & επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζομένων. Από τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής επισκόπησης, μεγάλο μέρος της οποίας αφορά διπλωματικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο ΕΑΠ,  αναδεικνύεται αφενός το ενδιαφέρον των φοιτητών του ΕΑΠ για το θέμα της επαγγελματικής ανάπτυξης και ικανοποίησης αφετέρου ότι η εξΑΕ μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της ανάπτυξης και της ικανοποίησης των εργαζομένων, στη βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών και στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις όπως: κίνητρα (π.χ: επαγγελματική πιστοποίηση), διευκολύνσεις κατά τη μελέτη, εναρμόνιση μεταξύ των αναγκών των εργαζομένων, της επιμόρφωσης τους και της εφαρμογής των γνώσεων τους στην εργασία. Επίσης οι εργασιακοί παράγοντες που επηρεάζουν τη διάθεση και τη στάση των εργαζόμενων στην εργασία αφορούν είτε στο εργασιακό περιεχόμενο (π.χ: επίτευξη, ευθύνη) είτε  το εργασιακό πλαίσιο (π.χ: εργασιακές συνθήκες, διοίκηση). (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Επαγγελματική ανάπτυξη, επαγγελσματική ικανοποίηση, εξ αποστάσεως εκπαίδευση (εξΑΕ) (EL)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Greek

2015-01-01


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Vol 11, No 1 (2015); 72-87 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol 11, No 1 (2015); 72-87 (EN)

Copyright (c) 2020 Νικόλαος Γκάτζουλας, Ευαγγελία Μανούσου (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)