Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών των Ελλήνων εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών των Ελλήνων εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό (EL)

Τζοβλά, Ειρήνη
Κούκης, Νικόλαος

Τα εκπαιδευτικά συστήματα των δυτικών χωρών καλούνται εδώ και μερικές δεκαετίες να διαχειριστούν έναν, διαρκώς αυξανόμενο, ανομοιογενή πληθυσμό, ως προς τη γλώσσα, τη θρησκεία και την εθνότητα. Οι νέες αυτές συνθήκες μεταβάλλουν ριζικά το ρόλο των εκπαιδευτικών, οι οποίοι για να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις πρέπει να επιμορφωθούν. Στο πλαίσιο αυτό, ανάγκη επιμόρφωσης έχουν και οι Έλληνες εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό για να υπηρετήσουν την ελληνόγλωσση εκπαίδευση. Το παρόν άρθρο αποτυπώνει μέρος έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε εκπαιδευτικούς της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας με σκοπό να διερευνήσει τις ιδιαίτερες επιμορφωτικές ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας εκπαιδευτικών. Τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας κατέδειξαν ότι οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί επιζητούν την επιμόρφωσή τους και μάλιστα με τη συνδρομή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Επιμορφωτικές ανάγκες, Έλληνες εκπαιδευτικοί του εξωτερικού, εξ αποστάσεως εκπαίδευση (EL)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ελληνική γλώσσα

2015-01-01


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Vol 11, No 1 (2015); 88-105 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol 11, No 1 (2015); 88-105 (EN)

Copyright (c) 2020 Ειρήνη Τζοβλά, Νικόλαος Κούκης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.