Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών των Ελλήνων εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών των Ελλήνων εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό (EL)

Τζοβλά, Ειρήνη
Κούκης, Νικόλαος

Τα εκπαιδευτικά συστήματα των δυτικών χωρών καλούνται εδώ και μερικές δεκαετίες να διαχειριστούν έναν, διαρκώς αυξανόμενο, ανομοιογενή πληθυσμό, ως προς τη γλώσσα, τη θρησκεία και την εθνότητα. Οι νέες αυτές συνθήκες μεταβάλλουν ριζικά το ρόλο των εκπαιδευτικών, οι οποίοι για να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις πρέπει να επιμορφωθούν. Στο πλαίσιο αυτό, ανάγκη επιμόρφωσης έχουν και οι Έλληνες εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό για να υπηρετήσουν την ελληνόγλωσση εκπαίδευση. Το παρόν άρθρο αποτυπώνει μέρος έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε εκπαιδευτικούς της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας με σκοπό να διερευνήσει τις ιδιαίτερες επιμορφωτικές ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας εκπαιδευτικών. Τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας κατέδειξαν ότι οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί επιζητούν την επιμόρφωσή τους και μάλιστα με τη συνδρομή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Επιμορφωτικές ανάγκες, Έλληνες εκπαιδευτικοί του εξωτερικού, εξ αποστάσεως εκπαίδευση (EL)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Greek

2015-01-01


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Vol 11, No 1 (2015); 88-105 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol 11, No 1 (2015); 88-105 (EN)

Copyright (c) 2020 Ειρήνη Τζοβλά, Νικόλαος Κούκης (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)