Η δυνατότητα αξιοποίησης των ΤΠΕ για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική διδασκαλία θεμάτων της αγγλικής γραμματικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Η δυνατότητα αξιοποίησης των ΤΠΕ για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική διδασκαλία θεμάτων της αγγλικής γραμματικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (EL)

Αναστασίου, Αδάμος
Γεωργάλας, Παναγιώτης
Ανδρούτσου, Δέσποινα

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται η πειραματική διδασκαλία της «ώρας» και της «ημερομηνίας» στην αγγλική γλώσσα βασισμένη στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Στόχο της συγκεκριμένης προσπάθειας αποτελεί η συμπληρωματική εξ αποστάσεως αποτελεσματική εξάσκηση των παραπάνω γραμματικών φαινομένων με συστηματικό τρόπο. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του μοντέλου για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική διδασκαλία στηρίζεται σε ένα εκπαιδευτικό λογισμικό, το οποίο δημοσιεύεται σε ένα δυναμικό ιστότοπο. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται επιχειρεί να αξιοποιήσει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και ειδικότερα το Διαδίκτυο με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορέσει να αυξηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η αλληλεπίδραση του μαθητή με το εκπαιδευτικό υλικό, επιδεικνύοντας παράλληλα έντονη διάθεση προσανατολισμού προς το μαθητοκεντρισμό. Το λογισμικό αυτό χρησιμοποιήθηκε πειραματικά σε 68 μαθητές της Ε΄ τάξης τεσσάρων τμημάτων από τρία διαφορετικά δημοτικά σχολεία του νομού Χαλκιδικής. Από την έρευνα προκύπτει ότι, με τη χρήση ορισμένων από τις δυνατότητες που προσφέρει το Διαδίκτυο, η εξ αποστάσεως συμπληρωματική εξάσκηση της «ώρας» και της «ημερομηνίας» δύναται να λειτουργήσει ιδιαίτερα αποδοτικά ως προς την εμπέδωσή τους από τους μαθητές. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα δείχνουν συγκεκριμένες συμπεριφορές και προτιμήσεις από τη μεριά των χρηστών κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Παρουσιάζεται, ακόμη, μία προτίμηση στις ασκήσεις κειμένου σε σχέση με τις ηχητικές. Οι γρήγορες ασκήσεις πολλαπλής επιλογής προτιμώνται σε σχέση με τις πιο αργές ασκήσεις συμπλήρωσης. Τέλος, υπάρχει σαφής προτίμηση προς την επίλυση ασκήσεων και τη μελέτη παραδειγμάτων αντί για τη μελέτη θεωρητικών παρουσιάσεων. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ώρα και ημερομηνία, Αγγλική γραμματική, Διαδίκτυο (EL)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Greek

2015-01-01


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Vol 11, No 1 (2015); 106-123 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol 11, No 1 (2015); 106-123 (EN)

Copyright (c) 2020 Αδάμος Αναστασίου, Δέσποινα Ανδρούτσου, Παναγιώτης Γεωργάλας (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)