Η επίδραση προβλημάτων ακροτάτων στο λογισμό μεταβολών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Open Schools Journal for Open Science  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

Η επίδραση προβλημάτων ακροτάτων στο λογισμό μεταβολών (EN)

Βεργίνης, Γεώργιος
Καρούσης, Χρήστος
Λάμπρου, Χρήστος
Κρητικίδη, Αιμιλία
Λέου, Μαριάννα
Τζοβαρίδου, Γεωργία

ΠΕΡΙΛΗΨΗΘα ερευνήσουμε με ποιες μεθόδους αντιμετωπίστηκαν ιστορικά προβλήματα ακροτάτων και κωνικών τομών και κατά πόσο το αποτύπωμα των μεθόδων αυτών ανιχνεύεται στη θεωρητική βάση του διαφορικού λογισμού.Η θεμελίωση της θεωρίας λόγων και η εισήγηση της μεθόδου εξάντλησης από τον Εύδοξο (~330 π.Χ.) αποτέλεσαν ισχυρά εργαλεία στο έργο του Αρχιμήδη (~250 π.Χ.) και τον οδήγησαν στην εξαιρετικής ευφυίας μηχανική σύλληψη του τετραγωνισμού τμήματος παραβολής.Διερευνούμε το πρόβλημα μέγιστου όγκου του Kepler (1613) και στη συνέχεια της βραχυστόχρονης καμπύλης από τον Bernoulli (1696), με το geogebra ισχυρό ανιχνευτικό εργαλείο σε καθένα από τα θέματα.Μέσα από τη διαδρομή αυτή παρακολουθούμε πώς μεταβλήθηκαν και διαμορφώθηκαν οι έννοιες του απειροστού και της εφαπτομένης.Σκοπός μας είναι να αναδειχθεί η πρωτοποριακή ιδέα που ενυπάρχει σε καθένα από τα θέματα αυτά, εστιάζοντας περισσότερο στη διαδικασία επίλυσης παρά στην ίδια τη λύση. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

τετραγωνισμός παραβολής (EN)
μέθοδος εξάντλησης (EN)
ακρότατα (EN)
βραχυστόχρονη (EN)


Open Schools Journal for Open Science

Αγγλική γλώσσα

2020-07-21


Ellinogermaniki Agogi (EN)

2623-3606
Open Schools Journal for Open Science; Vol. 3 No. 6 (EN)

Copyright (c) 2020 Γεώργιος Βεργίνης, Χρήστος Καρούσης, Αιμιλία Κρητικίδη, Χρήστος Λάμπρου, Μαριάννα Λέου, Γεωργία Τζοβαρίδου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.