Η φιλοσοφία, αλλαγή του εαυτού μας ή του χρόνου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1970 (EL)
Η φιλοσοφία, αλλαγή του εαυτού μας ή του χρόνου (EL)

Μπαγιόνας, Αύγουστος

φιλοσοφία (EL)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Αγγλική γλώσσα

1970-01-01


Εξάντας Εκδοτική Α.Ε. (EL)

Αξιολογικά; 1999: Ειδικό Τεύχος 1; σελ. 23-36 (EL)

Τα πνευματικά δικαιώματα των άρθρων και του περιεχομένου του περιοδικού ανήκουν στα ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ή/και στους συγγραφείς-δημιουργούς, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η αντίστοιχη πολιτική του περιοδικού για τις υποβολές εργασιών προς δημοσίευση. Η χρήση των άρθρων του περιοδικού είναι ελεύθερη για επιστημονικούς, ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, χωρίς δικαίωμα τροποποίησης (δημιουργία παράγωγου έργου), με αναφορά στο συγγραφέα και στην πρώτη δημοσίευση. Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών, βάση σχετικής συμφωνίας με τα "ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ", διαθέτει και επιτρέπει την ανοικτή και ελεύθερη πρόσβαση στην ψηφιακή μορφή του περιεχομένου του περιοδικού, μέσα από την "Πασιθέη".Η ΒΚΠ διατηρεί κάθε δικαίωμα για κάθε ιδέα και εργασία σχετική με τον σχεδιασμό και ανάπτυξη της Πασιθέης και των παρεχόμενων υπηρεσιών της.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.