Η δομή του Tractatus του L. Wittgenstein

 
This item is provided by the institution :
University of Patras
Repository :
Pasithee - e-publishing platform/service for Open Access journals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Η δομή του Tractatus του L. Wittgenstein (EL)

Stenius, Erik

Άρθρο που αξιολογήθηκε από ομότιμους αξιολογητές (EL)

philosophy (EL)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

English

2012-05-23


ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ, (1970-71), Κέντρο Φιλοσοφικών Ερευνών (1974-1985), ΔΑΙΔΑΛΟΣ - Ι.Ζαχαρόπουλος (1 (EL)

Δευκαλίων; Τόμ. 2: Αρ. 7-8 (1971) Wittgenstein: Tractatus Logico - Philosophicus; σελ. 284-304 (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)