Φιλοσοφικές έρευνες: α. Μέρος πρώτο: πρόλογος, 1-138

 
This item is provided by the institution :
University of Patras
Repository :
Pasithee - e-publishing platform/service for Open Access journals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1970 (EN)
Φιλοσοφικές έρευνες: α. Μέρος πρώτο: πρόλογος, 1-138 (EL)

Wittgenstein, Ludwig
Χριστοδουλίδης Παύλος (μτφρ.),

Άρθρο που αξιολογήθηκε από ομότιμους αξιολογητές (EL)

philosophy (EL)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

English

1970-01-01


ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ, (1970-71), Κέντρο Φιλοσοφικών Ερευνών (1974-1985), ΔΑΙΔΑΛΟΣ - Ι.Ζαχαρόπουλος (1 (EL)

Δευκαλίων; Τόμ. 3 (1974): Εισαγωγή στις φιλοσοφικές έρευνες του Wittgenstein; σελ. 49-108 (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)