δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
ON PREFIX LIKE ADVERBS IN MODERN GREEK (EN)

Dimela, Eleonora; CENTRE OF MODERN GREEK DIALECTS DEPARTMENT OF PHILOLOGY, UNIVERSITY OF PATRAS
Melissaropoulou, Dimitra; Centre of Modern Greek Dialects, Department of Philology, University of Patras

This paper analyses first constituents of complex morphological structures with a vague status. More specifically, using data from Standard Modern Greek and its dialectal variation, we investigate the phonological, semantic and structural properties of so- / sjo-, sa-, kso-, kalo-, kako-, kutso-, poli-, miso- and olo- and the role of these properties in the change of the elements’ status. We argue that the characteristics under investigation can form a hierarchy of restrictions that could indicate the morphological status of each element within the morphological continuum (cf. Bybee 1985, Ralli 2005). Among these, phonological change is a contributive factor, however not the one that could solely determine this change, while semantic shift is the one that activates transition from compounding to prefixation. Crucially, the transition from a less towards a more grammatical status seems to be determined on the basis of the structural relations established between the morphological elements of a formation. (EN)

linguistics (EN)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Αγγλική γλώσσα

2010-05-27


CENTRE OF MODERN GREEK DIALECTS, DEPARTMENT OF PHILOLOGY, UNIVERSITY OF PATRAS (EN)

prefixation; compounding; phonological erosion; desemanticization; structural relations; morphological continuum; (EN)

Patras Working Papers in Linguistics; Τόμ. 1 (2009): Morphology; pp. 72-94 (EL)
Patras Working Papers in Linguistics; Τόμ. 1 (2009): Morphology; pp. 72-94 (EN)

Publication of an article in PWPL does not preclude later publication of an adapted version of the paper elsewhere. Later publications should be also referred to the publication in PWPL.The content of PWPL is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).
Publication of an article in PWPL does not preclude later publication of an adapted version of the paper elsewhere. Later publications should be also referred to the publication in PWPL.The content of PWPL is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.