δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
First article (EL)

Author Surname, Author1

Τύπος, μέθοδος ή προσέγγιση (EL)

λέξεις κλειδιά (EL)
Επιστημονικός κλάδος και υπο-κατηγορίες (EL)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012-10-09


Μπουκέτο (EL)

Χαρακτηριστικά ερευνητικού δείγματος (EL)
ωροταξική κάλυψη (EL)
Χρονολογική ή ιστορική κάλυψη (EL)

Μπουκέτο; Τόμ. 1, Αρ. 1 (1925); 1 (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.