δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
DIMINUTIVE SUFFIXES IN BULGARIAN (EN)

Milenova, Milen; University of Patras

Diminutive suffixes do not show the same properties cross-linguistically. In some languages they behave like inflectional, while in others they display a derivational character. This paper deals with Bulgarian diminutive suffixes. It investigates their behaviour, and gives an account of their status in morphology. The theoretical framework adopted here views morphology as a continuum with derivation and inflection at the two poles. Diminutive suffixes are situated in between, and their proximity to the one pole or to the other depends on the particular language one deals with and the individual properties of each suffix. In the light of this framework, the paper investigates Bulgarian diminutive suffixes with respect to their position within the word, their distribution, and the features (semantic and morpho-syntactic), which they transfer to the base. It is suggested that they are heads of their constructions, and that they display a derivational character. (EN)

gender assignment (EN)
headedness (EN)
derivational properties (EN)
diminutive suffixes (EN)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Αγγλική γλώσσα

2010-05-27


CENTRE OF MODERN GREEK DIALECTS, DEPARTMENT OF PHILOLOGY, UNIVERSITY OF PATRAS (EN)

Patras Working Papers in Linguistics; Τόμ. 1 (2009): Morphology; pp. 127-147 (EL)
Patras Working Papers in Linguistics; Τόμ. 1 (2009): Morphology; pp. 127-147 (EN)

Publication of an article in PWPL does not preclude later publication of an adapted version of the paper elsewhere. Later publications should be also referred to the publication in PWPL.The content of PWPL is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).
Publication of an article in PWPL does not preclude later publication of an adapted version of the paper elsewhere. Later publications should be also referred to the publication in PWPL.The content of PWPL is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.