Επὶ οἴνοπα πόντον. Sul mare color del vino. Sincretismi e punti di contatto tra Dioniso e il culto dei Cabiri e dei Grandi Dei

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Επὶ οἴνοπα πόντον. Sul mare color del vino. Sincretismi e punti di contatto tra Dioniso e il culto dei Cabiri e dei Grandi Dei (EN)

Cruccas, Emiliano; Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio

Greek mythology (EN)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Αγγλική γλώσσα

2013-04-02


Centre for the Study of Myth and Religion in Greek and Roman Antiquity (EN)

Electra; Αρ. 2 (2012): Dionysus: Myth, Cult, Ritual; 13-25 (EL)
Electra; Αρ. 2 (2012): Dionysus: Myth, Cult, Ritual; 13-25 (EN)

  This content is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported .
Το περιεχόμενο αυτό διέπεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 Greece .*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.