δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Teaching ‘work’ as the measure of work (EN)

DANILI, ELENI; Experimental School of Athens, Greece
KANDERAKIS, NIKOS; University of Patras

This article describes a teaching approach to the concept of ‘work’ for the upper secondary Greek school students. The teaching material presented aims at (a) teaching ‘work’ as a measure of work, and (b) clarifying when (under what conditions) ‘work’ is produced. The design of the teaching activities has been inspired by the history of mechanics and guided by the studies and the arguments of the 19th century’s engineers who created the magnitude of ‘work’ in an attempt to measure the quantity of work produced by motor engines, humans and animals. The activities include inquiries and experiments (or rather experiences), where students estimate quantitatively the work done by various acting agents in different circumstances. Students first study the cases of the vertical elevation of various weights by a human and then explore cases of other kinds of movements (e.g. a horizontal displacement of a weight) or other acting agents (e.g. motor engines). At the end, there is a metacognition discussion. (EN)

education (EN)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Αγγλική γλώσσα

2014-12-05


Array (EN)

Review of Science, Mathematics and ICT Education; Τόμ. 8, Αρ. 2 (2014); 83-100 (EL)
Review of Science, Mathematics and ICT Education; Τόμ. 8, Αρ. 2 (2014); 83-100 (EN)

The content of the Journal is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.