δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣ. Π. (EL)

-, Κάποιος

Άρθρο που αξιολογήθηκε από ομότιμους αξιολογητές (EL)

Κοσμικές Αθηναίες (EL)
- (EL)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

1970-01-01


Benaki Phytopathological Institute (EL)

Σιλουέτες από τα σαλόνια (EL)

Hellenic Plant Protection Journal; Τόμ. 1, Αρ. 1 (1924); 4 (EL)
Hellenic Plant Protection Journal; Τόμ. 1, Αρ. 1 (1924); 4 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.