δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Πλήρες Τεύχος 19, Μάιος 2013 (EL)

Πανεπιστήμιο Πατρών, i-δαστα

Δύο διαγωνισμοί για διοικητικούς υπαλλήλους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πρόγραμμα χρηματοδότησης ερευνητικών εργασιών «Επιστημονικές Μελέτες 2014», του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας σε συνεργαζόμενα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης - Πανελλαδικά Εκπαίδευση Ενεργειακών Επιθεωρητών στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Διαδικτυακή πλατφόρμα το πρώτο στάδιο της εκστρατείας «StartUp Europe» Greek Innovation Expo 2013 – 16 έως 19 Μαΐου Νέος κύκλος μαθημάτων στο «Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Στοάς του Βιβλίου» Αφιέρωμα: Εξοπλισμός της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών, για Άτομα με Αναπηρίες (EL)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014-03-26


i-δαστα (EL)

i-δαστα; Τεύχος 19, Μάιος 2013 (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.