δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Πλήρες Τεύχος 10, Μάιος 2012 (EL)

Πανεπιστήμιο Πατρών, i-δαστα

«Κτίσε το μέλλον σου καινοτομώντας!» - Ημερίδα της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Πατρών Σεμινάρια Επιχειρηματικότητας από τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών Νέος ιστότοπος του γραφείου Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών Job Fair Athens 2012 Η Ελλάδα Καινοτομεί! 2ος Διαγωνισμός Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας Μετατίθεται ο διαγωνισμός για εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης Κύκλοι Σεμιναρίων ΙΤΕ/ ΙΕΧΜΗ Πρόγραμμα συμβουλευτικής και επανακατάρτισης ανέργων από την Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) Εξετάσεις για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος σε Μηχανικούς από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - ΤΕΕ Τροποποίηση προϋπολογισμού των δράσεων digi-mobile, digi-retail, digi-content, digi-lodge Αφιέρωμα: Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Institute of Electrical and Electronic Engineers-IEEE) (EL)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014-03-26


i-δαστα (EL)

i-δαστα; Τεύχος 10, Μάιος 2012 (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.