Το φαινόμενο της αριστερόστροφης κεφαλής στη σύνθεση της Κατωιταλικής

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Το φαινόμενο της αριστερόστροφης κεφαλής στη σύνθεση της Κατωιταλικής (EN)

Ανδρέου, Μάριος; ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

The purpose of this paper is twofold: first, to present the process of compounding in the Greek dialects of Southern Italy and, second, to comment on the presence of left-headed compounds in these dialects. In the compound, fiḍḍampelo ‘vine leaf’, for example, the head, fiḍḍo ‘leaf’, appears to the left-most edge despite the fact that this compound is right-headed in SMG (ampelofillo). This paper examines whether left-headed compounds should be considered as a language interference phenomenon, since Italian exhibits left- headed compounds as well. (EN)

Κατωιταλικές διάλεκτοι, σύνθεση, κεφαλή (EN)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Αγγλική γλώσσα

2014-05-30


CENTRE OF MODERN GREEK DIALECTS, DEPARTMENT OF PHILOLOGY, UNIVERSITY OF PATRAS (EN)

Patras Working Papers in Linguistics; Τόμ. 3 (2013): Μορφολογία και γλωσσική επαφή; 42-57 (EL)
Patras Working Papers in Linguistics; Τόμ. 3 (2013): Μορφολογία και γλωσσική επαφή; 42-57 (EN)

Publication of an article in PWPL does not preclude later publication of an adapted version of the paper elsewhere. Later publications should be also referred to the publication in PWPL.The content of PWPL is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).
Publication of an article in PWPL does not preclude later publication of an adapted version of the paper elsewhere. Later publications should be also referred to the publication in PWPL.The content of PWPL is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.